09/02/2022

Grant

Projekt dofinansowany ze środków: Ministerstwa Edukacji i Nauki

Program: Doskonała nauka

Projekt: MEGA 2022

Projekt nr: DNK/SP/514100/2021

Okres realizacji: 1.12.2021 r. – 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania:  102 000,00 PLN

Krótki opis projektu: Celem jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej z szeroko rozumianej geometrii algebraicznej oraz jej zastosowań, z szczególnym uwzględnieniem aspektów obliczeniowych i algorytmicznych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań uzyskane przez wybitnych specjalistów. Zasadnicza część kosztów realizacji projektu wiąże się z kosztami, zakwaterowania oraz wyżywienia wykładowców, kosztów podróży, oraz sfinansowania udziału dla niektórych młodych uczestników.